Úvod do marketingové automatizace

Využívání prostředků pro poskytování personalizovaných zpráv současným i potencionálním zákazníkům můžeme označit jako marketingovou automatizaci. Nástroje nám umožní vytvořit dynamickou sekvenci zpráv (reklamních sdělení), které následně odešlou vašim kontaktům. Zpráva, kterou zákazník obdrží, závisí na specifických faktorech, například:

 • kde se zákazník nacházejí v nákupním procesu,
 • jak často u vás nakupuje a kdy nakoupil naposled,
 • jeho interakce s vaším webem.

Poskytování obsahu, který je přizpůsobený potřebám a zájmům zákazníka, pomáhá vytvářet silnější vztahy se zákazníky, ty mohou přispět ke zvýšení prodejů a s tím souvisejících příjmů. Navíc nám marketingová automatizace může pomoci zefektivnit rutinní operace.

Automatizace marketingu zahrnuje několik různých stránek marketingu a rozvoje obchodu, jsou to mimo jiné:

 • email marketing,
 • obsahový marketing,
 • generování nových zákazníků,
 • optimalizace konverzní cesty.

Proč je dobré využívat marketingovou automatizaci

Jednou z největších výhod automatizace marketingu je, že pomáhá prodejním a marketingovým týmům pracovat efektivněji. Lidé mají rádi personalizovaný obsah. Podle studií odesílání personalizovaných emailů generuje až šestkrát více příjmů než odesílání neosobních emailů. Ruční odesílání personalizovaných zpráv kontaktům jednoduše není praktické. Automatizace marketingu redukuje nezáživnou a opakovanou praci, která je součástí poskytování personalizovaného obsahu. To dává odborníkům v oblasti prodeje a marketingu více času soustředit se na věci, které jsou zajímavější a náročnější.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč podnikatelé uvažují o marketingové automatizaci je zlepšení konverzního poměru jejich webu. Jedná se o prostředek, jak předejít tomu, aby zákazník ztratil zájem o nabízený produkt. Průzkumy tvrdí, že v průměru podniky, které používají marketingovou automatizaci, mají o 53% vyšší konverzní poměr a roční růst tržeb o 3,1% vyšší ve srovnání s podniky, které ji nepoužívají.

Pro produkty a služby s delšími konverzními cestami může automatizace marketingu také pomoci urychlit tento proces.

Kanály automatizované marketingové komunikace

Ačkoli to může působit zastarale, nejčastějším kanálem jsou stále emailové zprávy. Ty je možné použít pro zlepšení péče o stávající zákazníky či na akvizici nových. Ano, email je stále relevantní jako marketingový nástroj. Existuje mnoho způsobů, jak automatizovat marketing s pomocí e-mailu:

 • uvítací zprávy po registraci, objednání produktu nebo služby,
 • onboarding zákazníka v případě, že provozujete nějakou složitější službu,
 • připomenutí o opuštění nákupního košíku,
 • personalizované doporučení produktů,
 • retargeting.

Mnoho společností používá automatizaci marketingu, aby získala zpětnou vazbu od svých kontaktů, bez ohledu na to, zda nakoupili či nikoliv. Ať už je to odesláním průzkumu nebo přímým dotazem na potenciální či stávající zákazníky, zda mají nějaké připomínky. Informace, které získají, mohou být nesmírně cenné při provádění změn, které pomohou zlepšit jejich tržby v dlouhodobém horizontu.

Samozřejmě není email jediný komunikačním kanálem. Avšak je stále nejlevnější. K výše zmíněným typům sdělení je možné využít některý z těchto kanálů, které jsem se pokusil seřadit podle nákladovosti:

 • sociální sítě,
 • push notifikace v přípoadě, že má zákazník nainstalovanou vaši aplikaci,
 • SMS nebo MMS,
 • dopis do schránky,
 • telefonní hovor.

Máte-li nápad, jak by vám v podnikání pomohla marketingová automatizace, neváhejte mě kontaktovat. Rád s vámi proberu vaši aktuální situaci a nevrhnu možná řešení na zefetivnění marketingové komunikace.